Датуми за полагање на државна матура во августовска испитна сесија 2019 година

News
Екстерните испити од државната матура во августовска испитна сесија 2019 година ќе се реализираат во следниве термини: 

12.08.2019 – англиски јазик, француски јазик, германски јазик и руски јазик;

13.08.2019 – македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и литература;

14.08.2019 – хемија, физика, биологија, историја, филозофија, социологија, естетика и бизнис;

15.08.2019 – математика.

Почеток на испитите е 10 часот.

Последни Новости

© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development