Информација

News

Почитувани колеги,

На нашата Веб локација во делот Државна матута - текстови за оценување, поставени се текстови по македонски јазик и литература, албански јазик и литература и англиски јазик извлечени од матурските текстови, кои вие треба да ги оцените применувајќи ги критериумите за оценување на способноста пишување.

Оценетите текстови испратетте ги до одговорните советници во ДИЦ најдоцна до 15.04.2012 г., на следниве адреси:

- tanjaandonovam@dic.edu.mk (за македонски јазик и литература и турски јазик и литература)

- lirierexhepi@dic.edu.mk (за албански јазик и литература)

- trajankaavramoska@dic.edu.mk (за англиски јазик)

или по пошта на адреса:

Државен испитен центар

ул. ,,Васил Ѓоргов   бб

1000 Скопје

со назнака за кој наставен предмет се однесува.

 

Последни Новости

© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development