Датуми за полагање на државна матура во учебната 2014/2015 година

News

 

 

 

 

 

Екстерните испити од државната матура оваа учебна година ќе се реализираат само во писмена форма во следните термини:

 

  • македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и литература: 11 јуни 2015 година со почеток во 10 часот;
  • англиски јазик, француски јазик, германски јазик и руски јазик: 15 јуни 2015 година со почеток во 10 часот;
  • математика: 17 јуни 2015 година со почеток во 10 часот;
  • хемија, физика, биологија, историја, бизнис, филозофија и естетика: 19 јуни 2015 година со почеток во 10 часот

Последни Новости

© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development