Датуми за полагање на државна матура во августовска испитна сесија 2018година

News

Екстерните испити од државната матура во августовска испитна сесија 2018 година ќе се реализираат во следниве термини: 
13.08.2018 – англиски јазик, француски јазик, германски јазик и руски јазик;

14.08.2018 – македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и литература;

15.08.2018 –  хемија, физика, биологија, историја, филозофија, естетика и бизнис.

16.06.2018 – математика;

Последни Новости

© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development