Почувствувај ја уникатната убавина на знаењето
Резултати Активности Билтен

Јавен конкурс за избор на надворешни соработници-оценувачи на тестови од екстерниот дел на државната матура во учебната 2018/2019 година.

Јавен конкурс за избор на надворешни соработници-оценувачи на тестови од екстерниот дел на државната матура во учебната 2018/2019 година. Јавен конкурс за избор на надворешни соработници-оценувачи на тестови од екстерниот дел на државната матура во учебната 2018/2019 година. »»

Датуми за полагање на државна матура во јунска испитна сесија 2019 година

Датуми за полагање на државна матура во јунска испитна сесија 2019 година Екстерните испити од државната матура во јунска испитна сесија 2019 година ќе се реализираат во следниве термини: »»

Резултати август 2018

Резултати август 2018 РЕЗУЛТАТИ ДРЖАВНА МАТУРА АВГУСТ 2018 »»

Датуми за полагање на државна матура во августовска испитна сесија 2018година

Датуми за полагање на државна матура во августовска испитна сесија 2018година Екстерните испити од државната матура во августовска испитна сесија 2018 година ќе се реализираат во следниве термини: »»
© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development