Почувствувај ја уникатната убавина на знаењето
Резултати Активности Билтен

Резултати јуни 2018

Резултати јуни 2018 Резултати јуни 2018 »»

Локации за полагање математика на 13.06.2018 година

Локации за полагање математика на 13.06.2018 година Локации за полагање математика на 13.06.2018 година »»

Известување

Известување На ден 31 03.2018 г. го објави јавниот конкурс за избор на надворешни соработници – оценувачи на тестови од екстерниот дел на државната матура во учебната 2017/2018 година во дневните весници Слободен печат и Лајм. Конкурсот е поставен на нашата веб-страница и од истиот ќе може да се користат потребните информации за пријавување. »»

Датуми за полагање на државна матура во јунска испитна сесија 2018 година

Датуми за полагање на државна матура во јунска испитна сесија 2018 година Екстерните испити од државната матура во јунска испитна сесија 2018 година ќе се реализираат во следниве термини: »»
© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development