Почувствувај ја уникатната убавина на знаењето
Резултати Активности Билтен

Локации за полагање на државна матура за јунскиот испитен рок 2021 година

Локации за полагање на државна матура за јунскиот испитен рок 2021 година Локации за полагање на државна матура за јунскиот испитен рок 2021 година »»

Дополнителни термини за полагање на екстерните испити од државна матура

Дополнителни термини за полагање на екстерните испити од државна матура Дополнителните термини за полагање на екстерните испити од државна матура заради вонредни околности (утврдено постоење на кризна состојба, прогласена епидемија, односно пандемија, пожари, поплави или други големи природни непогоди) се: »»

ПРОТОКОЛ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИСПИТИТЕ ОД ДРЖАВНАТА МАТУРА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИСПИТИТЕ ОД ДРЖАВНАТА МАТУРА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА Во средните училишта каде се реализира државната матура потребно е да бидат обезбедени санитарно-хигиенски услови. »»

ДАТУМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЕКСТЕРНИ ИСПИТИ ОД ДРЖАВНА МАТУРА

ДАТУМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЕКСТЕРНИ ИСПИТИ ОД ДРЖАВНА МАТУРА Согласно Календарот за организација на учебната 2020/2021 година во јавните средни училишта (Сл. весник на РСМ, бр. 55 од 9.3.2021) екстерните испити од државната матура ќе се реализираат на: »»
© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development