Почувствувај ја уникатната убавина на знаењето
Резултати Активности Билтен

Датуми за полагање на државна матура во јунска испитна сесија 2021 година

Датуми за полагање на државна матура во јунска испитна сесија 2021 година Екстерните испити од државната матура во јунската испитна сесија 2021 година ќе се реализираат во следниве термини: 29.05.2021 – македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и литература; »»

Информација за проектна задача во државна матура 2020/2021 година

Информација за проектна задача во државна матура 2020/2021 година Согласно Правилникот за начинот на полагање и оценување на резултатите на учениците на испитите во државната матура во гимназиското, стручното и средното уметничко образование, срeдношколците од четврта година, најдоцна до 30 ноември, 2020 г. треба да пријават тема за изработка на матурска проектна задача. »»

Локации за полагање на државна матура за августовскиот испитен рок 2020 година

Локации за полагање на државна матура за августовскиот испитен рок 2020 година Локации за полагање на државна матура за августовскиот испитен рок 2020 година »»

Датуми за полагање на државна матура во августовска испитна сесија 2020 година

Датуми за полагање на државна матура во августовска испитна сесија 2020 година Екстерните испити од државната матура во августовска испитна сесија 2020 година ќе се реализираат во следниве термини: »»
© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development