Архива на Новости

 

Локации за полагање на државна матура за јунскиот испитен рок 2021 година

Локации за полагање на државна матура за јунскиот испитен рок 2021 година »»

Дополнителни термини за полагање на екстерните испити од државна матура

Дополнителните термини за полагање на екстерните испити од државна матура заради вонредни околности (утврдено постоење на кризна состојба, прогласена епидемија, односно пандемија, пожари, поплави или други големи природни непогоди) се: »»

ПРОТОКОЛ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИСПИТИТЕ ОД ДРЖАВНАТА МАТУРА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Во средните училишта каде се реализира државната матура потребно е да бидат обезбедени санитарно-хигиенски услови. »»

ДАТУМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЕКСТЕРНИ ИСПИТИ ОД ДРЖАВНА МАТУРА

Согласно Календарот за организација на учебната 2020/2021 година во јавните средни училишта (Сл. весник на РСМ, бр. 55 од 9.3.2021) екстерните испити од државната матура ќе се реализираат на: »»

Скратени испитни програми за Државна матура за учебната 2020/2021 година

Испитните програми согласно скратените наставни програми за учебната 2020/2021 година »»

Нова Пријава за државна матура

Новите Пријави за државна матура и Упатството за пополнување на пријавата за државна »»

Информација за англиски јазик 2021 година

Државната матурска предметна комисија во изготвувањето на тестовите за матурскиот испит по англиски јазик за испитните сесии јуни/август 2021 ја зедоа предвид скратената наставна програма за четврта година по англиски јазик. »»

Информација за македонски јазик и лит., албански јазик и лит., турски јазик и лит. 2021 година

Информација за македонски јазик и лит., албански јазик и лит., турски јазик и лит. 2021 година »»

Нови испитни програми за пилот квалификации

Нови испитни програми за пилот квалификации »»

Испитните програми за учебната 2020/2021

Испитните програми за учебната 2020/2021 година и »»
12345678
© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development