Архива на Новости

 

Локации за полагање математика на 13.06.2019 година

Локации за полагање математика на 13.06.2019 година »»

Јавен конкурс за избор на надворешни соработници-оценувачи на тестови од екстерниот дел на државната матура во учебната 2018/2019 година.

Јавен конкурс за избор на надворешни соработници-оценувачи на тестови од екстерниот дел на државната матура во учебната 2018/2019 година. »»

Датуми за полагање на државна матура во јунска испитна сесија 2019 година

Екстерните испити од државната матура во јунска испитна сесија 2019 година ќе се реализираат во следниве термини: »»

Резултати август 2018

РЕЗУЛТАТИ ДРЖАВНА МАТУРА АВГУСТ 2018 »»

Датуми за полагање на државна матура во августовска испитна сесија 2018година

Екстерните испити од државната матура во августовска испитна сесија 2018 година ќе се реализираат во следниве термини: »»

Локации за полагање на државна матура за августовски испитен рок

Предметот Математика на 16.08.2018 година за сите кандидати (од цела држава) ќе се реализира во Скопје во ПСУ Јахја Кемал - Тафталиџе. »»

Резултати јуни 2018

Резултати јуни 2018 »»

Локации за полагање математика на 13.06.2018 година

Локации за полагање математика на 13.06.2018 година »»

Известување

На ден 31 03.2018 г. го објави јавниот конкурс за избор на надворешни соработници – оценувачи на тестови од екстерниот дел на државната матура во учебната 2017/2018 година во дневните весници Слободен печат и Лајм. Конкурсот е поставен на нашата веб-страница и од истиот ќе може да се користат потребните информации за пријавување. »»

Датуми за полагање на државна матура во јунска испитна сесија 2018 година

Екстерните испити од државната матура во јунска испитна сесија 2018 година ќе се реализираат во следниве термини: »»
1234567
© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development