КОНКУРС

News

Државниот испитен центар распиша јавен конкурс за избор на надворешни соработници – оценувачи на тестови од екстерниот дел на државниот матура во учебната 2014/2015 година.

Конкурсот е објавен во дневните весници „Дневник“ и „Лајме“ на ден 06.05.2015 година и трае 5 работни дена.

Конкурсот и Пријавата за оценувач на тестови од екстерниот дел на државната матура во учебната 2014/2015 г. поставена се во делот Државна матура –> Конкурс и Пријава за оценувач.

Последни Новости

© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development