Нови испитни програми за пилот квалификации

News

Нови испитни програми за пилот квалификации во реформираното техничко образование од учебната 2019/2020 се објавени во делот ДРЖАВНА МАТУРА\ ИСПИТНИ ПРОГРАМИ\ Стручни наставни предмети во стручното образование

Последни Новости

© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development